Publieke interactie

Het CBG wil goed gebruik van geneesmiddelen stimuleren. Daarvoor worden regelmatig artsen en apothekers geconsulteerd. Sluiten besluiten of maatregelen goed aan bij de praktijk? Ook betrekt het CBG waar dit kan patiëntorganisaties bij zijn werk. Bijvoorbeeld bij het voorlichtingsmateriaal over generieke geneesmiddelen. Via de CBG-website en de Geneesmiddeleninformatiebank verstrekt het CBG de meest actuele informatie over geneesmiddelen in Nederland en Europa.

Collegedag 2017 over dilemma’s

De jaarlijkse CBG Collegedag richtte zich in 2017 op wetenschappelijke en farmaceutische ontwikkelingen en welke maatschappelijke dilemma’s die kunnen geven. Meer dan 500 bezoekers bezochten deze dag.

Tijdens de Collegedag kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod: van gebruik van antibiotica in de veterinaire sector tot de verbinding tussen Kunst en Pillen. Psychiater Damiaan Denys vertaalde het thema ‘dilemma’s’ naar ‘vertrouwen en zekerheid in de psychiatrie’. Hij vertelde hoe diepe hersenstimulatie kan helpen om angst- en dwangklachten te verminderen. Waardoor het zelfvertrouwen toenam bij deze patiënten. Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, gaf aan met welke dilemma’s ziekenhuizen tegenwoordig te maken hebben. Enerzijds juichen de ziekenhuizen technologische ontwikkelingen toe. Anderzijds stellen zij zich wel de vraag: waar investeren we in en waarin niet? Mirjam Mol, directeur Pivot Park in Oss, gaf een persoonlijke visie op de dilemma’s voor de farmaceutische industrie in Nederland.  

Na afsluiting van het wetenschappelijke programma stond de Collegedag in het teken van het afscheid van Bert Leufkens. Na 10 jaar voorzitterschap keert hij weer terug naar de wetenschap bij de Universiteit Utrecht. Ton de Boer is vanaf augustus 2017 Collegevoorzitter.

Afscheid Bert Leufkens
De Collegedag 2017 stond in het teken van het afscheid van Bert Leufkens als voorzitter van het College.

Overleg CBG-Patiënt en Consument

Het overleg CBG-Patiënt en Consument, met vertegenwoordigers van diverse patiënten- en consumentenorganisaties, komt een aantal keer per jaar bijeen om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Tijdens deze overleggen zijn in 2017 naast actuele thema’s, onder meer de volgende onderwerpen besproken:

 • Uitkomstmaten bij medicijnbeoordelingen
 • Meten van patiëntervaringen
 • Voorlichtingsmateriaal over merkloze medicijnen
 • Informatiebehoeften van patiënten over medicijnen
 • Input van patiëntenorganisaties bij wetenschappelijk advies
 • Campagne bijwerkingenweek

Commissie Praktijk

De Commissie Praktijk is een klankbordgroep voor artsen en apothekers, andere beroepsgroepen en het CBG, over praktische en beleidsaspecten van geneesmiddelen.

In 2017 kwamen zaken aan de orde als:

 • Kwaliteitsdefecten en -tekorten van geneesmiddelen
 • Verduidelijken beleid over sterkteaanduidingen op verpakkingen
 • Uniforme definities frequenties bijwerkingen
 • Beleid en praktische toepasbaarheid van naamgeving generieke en referentiegeneesmiddelen
 • Informatie over zelfzorggeneesmiddelen op de website
 • Gender en geneesmiddelen
 • Off-label gebruik van geneesmiddelen

CCR

In de Contact Commissie Registratie (CCR) vindt er dialoog plaats tussen het CBG en vertegenwoordigers uit de farmaceutische industrie. Het gaat veelal over actuele ontwikkelingen en beleid rondom registratieprocedures.

In 2017 werden in de CCR onder andere de volgende zaken besproken:

 • Brexit en herhuisvesting EMA
 • Meldpunt geneesmiddelentekorten- en defecten
 • Handelsvergunning nieuwe stijl
 • Patiëntgerichte beoordeling en Goed gebruik van geneesmiddelen
 • Houdbaarheid na openen zelfzorggeneesmiddelen
 • Onderdeel van bespreking in de CCR zijn ook de publieke consultaties. In 2017 is onder andere het Beleidsdocument Etikettering van farmaceutische producten herzien, voor publieke consultatie gepubliceerd en vervolgens vastgesteld. Als gevolg van de wijzigingen in het beleid voor etikettering, zijn ook de beleidsdocumenten voor de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en bijsluiter geactualiseerd.

Jong CBG

Jong CBG bestaat uit 14 jonge, enthousiaste wetenschappers. Ze geven het College gevraagd en ongevraagd advies. De leden staan dicht bij de klinische en wetenschapspraktijk en hebben een scherp oog voor vernieuwende ontwikkelingen. Het CBG neemt nieuwe ideeën van het Jong CBG graag mee in zijn beoordelingen en besluitvorming.

In 2017 is gestart met het actief betrekken van de leden van het Jong CBG bij het geven van wetenschappelijk advies en het beoordelen van educatief materiaal. Daarnaast werd tijdens de vergaderingen onder andere gesproken over:

 • Beschikbaarheid van klinische studies voor onderzoek
 • Off-label gebruik van geneesmiddelen en de mogelijke rol van het CBG
 • Versnelde goedkeuring en vervroegde markttoelating van geneesmiddelen
 • Doel en effectiviteit van risicominimalisatie-materialen
 • Het gebruik van Real World Data/registers.