Dit is een overzicht van belangrijke kerngetallen van het CBG maar is niet de complete weerspiegeling van alle werkzaamheden van het CBG. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de kerngetallen voor geneesmiddelen voor mensen, diergeneesmiddelen, kruidengeneesmiddelen en homeopathica.

Geneesmiddelen voor mensen en handelsvergunningen

Nieuwe aanvragen en inschrijvingen

35 Geneesmiddelen met een nieuwe werkzame stof
563 Nederlandse DCP RMS procedures
1.315 Nieuwe handelsvergunningen (inclusief parallel)
12.458 Wijzigingen in bestaande medicijnregistraties
14.067 Totaal ingeschreven geneesmiddelen (op 31 december 2017)

Europese vertegenwoordiging

124 Nederland betrokken als coördinator Scientific Advice (SAWP)
8 Nederland rapporteur Paediatric Investigation Plan (PDCO)
14 Nederland rapporteur toewijzing status weesgeneesmiddel (COMP)
15 Nederland betrokken als (co-)rapporteur CHMP
14 Nederland betrokken als rapporteur PRAC

Diergeneesmiddelen

Nieuwe aanvragen en inschrijvingen

7 Geneesmiddelen met een nieuwe werkzame stof
15 Aanvragen DCP RMS procedures
111 Nieuwe nationale handelsvergunningen
2.623 Totaal ingeschreven diergeneesmiddelen (op 31 december 2017)

Europese vertegenwoordiging

8 Nederland (co-)rapporteur CVMP
3 Nederland (co-)rapporteur nieuwe Maximum Residue Limits

Kruidengeneesmiddelen en homeopathica

6 Aantal inschrijvingen kruidengeneesmiddelen op basis van traditioneel gebruik
54 Totaal ingeschreven kruidengeneesmiddelen op basis van traditioneel gebruik (op 31 december 2017)
2 Aantal inschrijvingen kruidengeneesmiddelen op basis van volledig dossier
2.911 Totaal ingeschreven homeopathische geneesmiddelen (op 31 december 2017)