In 2016 heeft het CBG zijn ambities geprofileerd in Europa op het gebied van regulatory science (regulatoire wetenschap). Zo organiseerde Nederland een bijeenkomst van het prestigieuze IMI project Adapt-Smart waarin CBG-voorzitter Bert Leufkens het voortouw nam. Het doel van dit project is de ontwikkeling van strategieën om innovatieve geneesmiddelen sneller naar de markt te brengen. Het project wordt georganiseerd door Lygature Escher. Dit onafhankelijke onderzoek platform met een pan-Europese focus streeft naar een efficiënte en effectieve regelgeving voor geneesmiddelenregistratie.

De 5e editie van de CBG Wetenschapsdag had voor het eerst een internationale setting. Het thema ‘Pharmacogenetics, on the way to Regulation and clinical Application’, leende zich hier goed voor. In een globaliserende wereld wordt het voor het goed gebruik van geneesmiddelen steeds belangrijker aandacht te hebben voor de individuele patiënt. Het geneesmiddelenagentschap uit Singapore, Health Science Authority (HSA) Singapore, presenteerde voorbeelden van succes, zoals de screening van de Aziatische bevolking op een genetische aanleg voor het ontwikkelen van de ernstige bijwerking Steven Johnson Syndroom bij gebruik van valproaat (Depakine), een geneesmiddel tegen epilepsie. Met de screening is deze bijwerking aanzienlijk gereduceerd in Singapore. Tijdens de Wetenschapsdag werden nieuwe stappen gezet in de ontwikkeling van een zinvolle samenwerking tussen het CBG en de HSA Singapore.

In zijn regulatory science programma besteedt het CBG onder meer aandacht aan ethische en mensenrechtelijke vraagstukken rondom registratie en gebruik van geneesmiddelen. Het CBG wil zo een brede discussie voeren op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling.

Eind september presenteerde het CBG zich met een Europees regulatory science programma tijdens de TOPRA Amsterdam. Sprekers van geneesmiddelenagentschappen uit Nederland (CBG), Duitsland (PEI) en Denemarken (CORS) deden mee aan deze bijeenkomst voor professionals bij geneesmiddelenregistratieorganisaties in Europa. Als voorbeeld wat regulatory research aan kennis kan opleveren, werd het 3V project nader belicht. Met de 3V aanpak wordt gewerkt aan de vermindering van dierproeven. Dit wordt gedaan door vervanging, vermindering en verfijning (het verhogen van welzijn) van proefdieren.

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) nam het CBG het voortouw in de organisatie van de eerste workshop van het Regulatory Science Netwerk Nederland (RSNN). Met als thema ‘Biomarkers voor het Voetlicht: een andere kijk op Registratie’ zette het netwerk de toon voor een open discussie tussen academica, regulators en de farmaceutische industrie. Centraal stond de vraag: waar zijn successen te behalen waar verschillende partijen mee uit de voeten kunnen? RSNN profileerde zich tijdens de FIGON Dutch Medicines Days met een Regulatory Science dagprogramma en lanceerde 2 nieuwsbrieven.

Met trots kijkt het CBG terug op de benoeming van Marieke De Bruin als hoogleraar Regulatory Science aan de Universiteit van Kopenhagen (faculteit Gezondheid en Medische wetenschappen). Ook werd ze directeur van het Copenhagen Centre for Regulatory Science (CORS). De Bruin was consultant bij de afdeling Geneesmiddelenbewaking van het CBG. Het geeft nieuwe kansen om met dit instituut samen te werken en kennis te delen in Europa. De eerste aanzet daartoe was al zichtbaar tijdens de jaarlijkse CORS Conference over Regulatory Science in november. Naast Bert Leufkens en Hans Hillege (CHMP-lid namens Nederland), gaven ook het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), het Japanse geneesmiddelenagentschap (PMDA), industrie en patiëntorganisaties hun visie op ontwikkelingen binnen Regulatory Science.

  • Bijlage D: CBG deelname aan commissies en werkgroepen in 2016
  • Bijlage E: Overzicht van promoties en wetenschappelijke publicaties in 2016

Wetenschappelijke publicaties in peer review tijdschriften

Wetenschappelijke publicaties in peer review tijdschriften
Wetenschappelijke publicaties
201638
201560
201442
201335
201242
Brontabel als csv (77 bytes)

Aantal jaarlijks afgeronde promoties

Aantal jaarlijks afgeronde promoties
Aantal jaarlijks afgeronde promoties
20166
20153
20142
20134
20121

Aantal jaarlijks afgeronde promoties in het kader van het Escher-project: 4 (in 2012).

Brontabel als csv (79 bytes)