De afdeling Botanicals & Nieuwe Voedingsmiddelen (BNV) heeft twee beoordelingstaken.

  • De beoordeling van geneesmiddelengroepen: kruidengeneesmiddelen en homeopathische- en antroposofische geneesmiddelen.
  • De beoordeling van de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen onder de regelgeving voor nieuwe voedingsmiddelen.

Het College besluit over de aanvragen voor geneesmiddelen en het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de goedkeuring van nieuwe voedingsmiddelen.

Medewerkers van BNV vertegenwoordigen Nederland in uiteenlopende Europese gremia, zoals het Kruidencomité bij het EMA, de Novel foods werkgroep in Brussel en verschillende expertgroepen bij de Europese Farmacopee in Straatsburg.

Kruidengeneesmiddelen: steeds meer volgens de Europese lijn

In 2016 is het aantal inschrijvingen van kruidengeneesmiddelen op basis van traditioneel gebruik gestegen met 11. Dit is de grootste toename sinds 2008. Van de traditionele kruidengeneesmiddelen werden er 5 geregistreerd via een decentrale procedure. Van de kruidengeneesmiddelen met een volledig dossier werden 3 via een decentrale procedure ingeschreven. Nederland kon in al deze gevallen de beoordeling van een andere referentiestaat volgen. De door het Kruidencomité vastgestelde Kruidenmonografieën speelden in al deze procedures een duidelijke rol.

In 2016 sloot Nederland als referentielidstaat één decentrale procedure voor een kruidengeneesmiddel met een volledig dossier af met instemming van alle betrokken lidstaten. De wederzijdse erkenning tussen lidstaten voor kruidengeneesmiddelen werkte in 2016 beter dan ooit.

Het aantal ingeschreven homeopathische geneesmiddelen nam eind 2016 af tot 3074. Deze daling werd veroorzaakt doordat één handelsvergunninghouder verzocht om ongeveer 600 producten door te halen. Dit waren vooral toedieningsvormen die in de homeopathie worden gebruikt. Het aantal verschillende homeopathische stoffen dat beschikbaar is, is ongewijzigd.

Onder het EU-voorzitterschap

Botanicals & Nieuwe Voedingsmiddelen organiseerde in april 2016 een EU-bijeenkomst in Utrecht voor het Kruidencomité. Op verzoek van diverse lidstaten stond onder andere het onderwerp “medicinale cannabis” centraal. Ook was het CBG gastheer bij een bijeenkomst van de Europese werkgroep voor homeopathische geneesmiddelen in Utrecht.

Nieuwe voedingsmiddelen: op weg naar 2018

Medewerkers van het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen zijn in 2016 vaak ingeschakeld ter ondersteuning van het ministerie van VWS bij het voorbereidende werk voor het nieuwe beoordelingsstelstel van de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen. Het nieuwe stelsel start vanaf 1 januari 2018. 2016 was het eerste overgangsjaar met veel bijeenkomsten in Brussel. In 2016 is een groot beroep gedaan op experts in lidstaten die een goed overzicht op dit terrein hebben. Nederland had een grote inbreng op verschillende vlakken. De bijdrage van Nederland zal ook in 2017 nodig zijn.

Leden van de Commissie Veiligheid Nieuwe Voedingsmiddelen (CVNV) in 2016

Prof. dr. G.J. Mulder, voorzitter
Dr. ir. M. Dekker
Dr. ir. E.J. Kok
Dr. C.F. van Kreijl
Dr. F.M. Nagengast
Dr. ir. J.M.A. van Raaij
Dr. G.J.A. Speijers
Dr. ir. E.H.M. Temme
Prof. dr. R.A. Woutersen
Prof. dr. ir. M.H. Zwietering


Hieronder is een overzicht van enkele belangrijke getallen van botanicals en nieuwe voedingsmiddelen weergegeven. Dit is niet de complete weerspiegeling van alle werkzaamheden die vallen onder Botanicals & Nieuwe Voedingsmiddelen.

Nieuwe aanvragen kruidengeneesmiddelen (DCP, MRP, nationaal) op basis van volledig dossier of traditioneel gebruik

Nieuwe aanvragen kruidengeneesmiddelen (DCP, MRP, nationaal) op basis van volledig dossier of traditioneel gebruik
Nieuw - Volledig dossierNieuw - Traditioneel gebruik
Decentrale procedure (DCP)23
Wederzijdse erkenningsprocedure (MRP)00
Nationale procedure03
Brontabel als csv (156 bytes)

Afgesloten procedures kruidengeneesmiddelen (DCP, MRP, nationaal) op basis van volledig dossier of traditioneel gebruik

Afgesloten procedures kruidengeneesmiddelen (DCP, MRP, nationaal) op basis van volledig dossier of traditioneel gebruik
Afgesloten - Volledig dossierAfgesloten - Traditioneel gebruik
Decentrale procedure (DCP)11
Wederzijdse erkenningsprocedure (MRP)11
Nationale procedure010
Totale inschrijvingen eind 20164843
Brontabel als csv (206 bytes)

Aantal nieuwe procedures voor botanicals en nieuwe voedingsmiddelen

Aantal nieuwe procedures voor botanicals en nieuwe voedingsmiddelen
Aantal nieuwe procedures
2016175
2015257
2014111
2013585
2012510

Het aantal nieuwe procedures voor botanicals en nieuwe voedingsmiddelen is gedaald in vergelijking met voorgaande jaren.

Brontabel als csv (77 bytes)

Aantal wijzigingen in bestaande registraties

Aantal wijzigingen in bestaande registraties
Aantal wijzigingen in bestaande registraties
2016113
201585
201460
2013413
2012483

Het aantal wijzigingen in bestaande registraties is toegenomen vergeleken met het voorgaande jaar.

Brontabel als csv (95 bytes)