Wetenschap en data vormen het fundament onder onze wettelijke taken als medicijnautoriteit. Ons wetenschappelijke programma richt zich op innovatie en het verbeteren van het systeem. Marjon Pasmooij is hoofd van de afdeling Wetenschap.

Op wetenschappelijk vlak stond 2022 vooral in het teken van samenwerking. Logisch, want regulatoire wetenschap kijkt verder dan grenzen. Marjon: “Daarom werken we veel samen. Met academische groepen en andere kennisinstituten, maar ook met het EMA en andere nationale medicijnautoriteiten. We zijn onderdeel van verschillende publiek-private samenwerkingen, zoals het Regulatory Science Network Netherlands (RSNN) en we werken samen met FAST (Future Affordable & Sustainable Therapies). Ook hebben we een rol in het Nationale Groeifonds-project ONCODE-PACT, en dragen we bij aan het Innovative Medicines Initiative project EPND en Horizon Europe-gefinancieerde project PRIME-CKD. Beide projecten doen onderzoek naar biomarkers voor respectievelijk neurodegeneratieve ziekten en chronische nierziekten.”

Die samenwerkingen hebben in 2022 zichtbare resultaten opgeleverd. “Vijf onderzoekers zijn in 2022 gepromoveerd, en ook zijn er weer nieuwe bachelor-, master-, én PhD-studenten gestart, op uiteenlopende projecten die aansluiten bij de acht thema’s van ons wetenschapsbeleid. Al met al heeft dat in 2022 geleid tot 40 wetenschappelijke publicaties waar CBG’ers bij betrokken waren.”

Een grote mijlpaal op Europees gebied in 2022 was de afronding van het STARS-project. “‘Strengthening Training of Academia in Regulatory Science’ was een drie jaar durend Europees project waar de meeste Europese medicijnautoriteiten en het EMA aan meewerkten. Met STARS richtten we ons op het verbeteren van de interactie en kennisuitwisseling tussen academische onderzoekers en medicijnautoriteiten. Met als uiteindelijke doel de academische medicijnontwikkeling vooruithelpen.”

STARS heeft geleid tot 21 aanbevelingen die gaan helpen de interactie tussen regulators en wetenschappers te versterken. “Meer kennisontwikkeling en training voor academische onderzoekers bijvoorbeeld”, vertelt Marjon. “Maar ook een verbetering van de manier hoe wij als medicijnautoriteiten communiceren. En hoe we de processen om onderzoekers te helpen verder kunnen verbeteren.”

Het hoofdonderwerp van de Wetenschapsdag van het CBG in februari 2022 sloot ook naadloos aan op dit onderwerp: ‘Strengthening academic drug development’, oftewel het versterken van medicijnontwikkeling in de academische wereld. “Een online editie vanwege de coronamaatregelen, waar we spelers uit de zorg, de academische wereld en de industrie samen hebben kunnen brengen.”

Publicaties

Publicaties
20182019202020212022
Aantal publicaties met CBG affiliatie in peer-reviewed tijdschriften5753705140
Bron: CBG Brontabel als csv (112 bytes)
Marjon Pasmooij, hoofd van de afdeling Wetenschap

Zie ook: