Medewerkers van het CBG zijn vertegenwoordigd in diverse Europese comités en werkgroepen. Zo ook Ingrid Schellens, Senior Klinisch Beoordelaar bij het CBG én lid van de Scientific Advice Working Party (SAWP) en Emergency Task Force (ETF). De laatstgenoemde werd in 2022 opgericht.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) telt diverse werkgroepen en gerelateerde groepen. Deze groepen adviseren de wetenschappelijke comités van het EMA over kwesties gerelateerd aan hun vakgebied. “Met de oprichting van de ETF in 2022 is er nu een werkgroep die zich bezighoudt met activiteiten ter voorbereiding op en tijdens een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, zoals een pandemie. De ETF is eigenlijk een voortzetting van de COVID-19 Pandemic Task Force. Die is in maart 2020 in het leven is geroepen toen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) COVID-19 officieel als pandemie uitriep”, vertelt Ingrid.

“In 2022 kwamen we met betrekking tot COVID-19 in wat rustiger vaarwater terecht. Om naast de huidige COVID-19 pandemie goed voorbereid te zijn op andere potentiële pandemieën, is de scope van de ETF breder geworden dan alleen de taken van de COVID-19 Pandemic Task Force. Dit is een goede ontwikkeling, omdat we op deze manier zo goed als mogelijk voorbereid zijn op een potentiële nieuwe pandemie. Zo hebben we ons bijvoorbeeld ook bezig gehouden met de uitbraak van Mpox (apenpokken) en voor verschillende andere virusinfecties wetenschappelijk advies gegeven aan fabrikanten over de ontwikkeling van vaccins hier tegen.” Dat de COVID-19 pandemie langzaam minder aanwezig was in het dagelijks leven, merkte Ingrid ook bij haar werkzaamheden voor de Scientific Advice Working Party (SAWP). “Een hoogtepunt in 2022 was dat de helft van de vergaderingen van de SAWP weer face-to-face werden gedaan. Wat mij betreft hebben de vergaderingen in Amsterdam een grote meerwaarde. De vergaderingen duren vaak 3,5 dag, dit is virtueel een lange zit. Je merkt dat je veel meer energie krijgt van het fysiek bijeenkomen. Daarnaast kun je ook na de vergadering vaak nog even samen zitten om onderwerpen te bespreken en meer duidelijkheid te krijgen.”

De SAWP richt zich op wetenschappelijk advies voor medicijnontwikkelaars, over de manier waarop ze hun studies het beste kunnen inrichten om de voordelen en risico’s van medicijnen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit doet de SAWP in opdracht van Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). “Het aantal adviesaanvragen bij de SAWP neemt de laatste jaren alleen maar toe, en er is geen uitbreiding van mensen. Daarnaast waren een aantal leden in 2020 en 2021 druk met COVID-19. Deze factoren hebben er mede voor gezorgd dat we begin 2022 een achterstand hadden. Een mooie prestatie van de leden van de SAWP was dat we de achterstand van het aantal adviesaanvragen in 2022 flink weggewerkt hebben.”, zegt Ingrid. 

Ingrid is trots op de Nederlandse vertegenwoordiging in Europa. “Een voorbeeld van die goede vertegenwoordiging zie je ook terug in de SAWP. We zien dat wij als Nederland in de top staan van het aantal adviezen dat wij als land op ons nemen. Ook in andere working parties is Nederland volop vertegenwoordigd.”

Ingrid Schellens, senior klinisch beoordelaar

Zie ook: