Het team Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen (BNV) vervult twee taken. Als eerste is dit de beoordeling van kruidengeneesmiddelen, homeopathische en antroposofische producten. Het CBG neemt voor deze groepen producten besluiten over handelsvergunningen. Daarnaast biedt het team, onder de verordening voor nieuwe voedingsmiddelen, beleidsondersteuning aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de toelating van nieuwe voedingsmiddelen. Dit gebeurt sinds 2018 binnen een Europees systeem op basis van beoordelingen door de European Food Safety Authority (EFSA). Het ministerie van VWS beslist voor Nederland over toelating.

Het kruidencomité HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products) van het Europees medicijnagentschap (EMA) beoordeelt de wetenschappelijke data van kruidengeneesmiddelen en stelt Europese kruidenmonografieën op.

Aantal handelsvergunningen kruidengeneesmiddelen

In 2022 is het aantal vergunningen voor kruidengeneesmiddelen vergelijkbaar met het jaar ervoor.

Aantal ingeschreven handelsvergunningen kruidengeneesmiddelen

Aantal ingeschreven handelsvergunningen kruidengeneesmiddelen
obv volledig dossierobv traditioneel gebruik
20185253
20194955
20204355
20213750
20223748
Bron: CBG Brontabel als csv (108 bytes)

Het aantal kruidengeneesmiddelen dat met een handelsvergunning op de Nederlandse markt is, loopt de laatste jaren langzaam terug. Dit is waarschijnlijk gerelateerd aan het op de markt zijn van kruidenproducten, die als supplementen onder de Warenwet gereguleerd worden. Deze kruidenproducten zijn niet door het CBG beoordeeld op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid, maar zijn ook geen traditionele kruidengeneesmiddelen. Dit blijft voor de consument een verwarrende situatie.

In 2022 zijn er 5 nieuwe kruidengeneesmiddelen ingeschreven. Hiervan zijn er 4 via de decentrale procedure, waarbij de inschrijving gebaseerd is op een beoordeling van een referentielidstaat en het CBG deze beoordeling kan overnemen. Hierbij spelen de Kruidenmonografieën van de HMPC toenemend een rol.

Aantal handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen

Het totaal aantal handelsvergunningen voor homeopathische geneesmiddelen blijft over de jaren heen stabiel.

Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen

Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen
20182019202020212022
Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen21322130203420132041
Bron: CBG Brontabel als csv (123 bytes)