Het Bureau Diergeneesmiddelen (BD) is de veterinaire tak van het CBG. Alles wat het CBG voor geneesmiddelen voor mensen doet, doet het Bureau Diergeneesmiddelen voor diergeneesmiddelen. Peter Salomons is afdelingshoofd van het Bureau Diergeneesmiddelen.

Maandenlang stond 28 januari 2022 dikgedrukt in de agenda van collega’s van het Bureau Diergeneesmiddelen. Die dag was het eindelijk zover: de Nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen trad in werking. Peter: “Voor het ingaan van de Verordening was het razend druk. Met het bereiken van deze mijlpaal dachten we dat we in rustiger vaarwater terecht zouden komen. Niets was minder waar. Ook 2022 heeft weer volledig in het teken gestaan van de Verordening.”

De Verordening betekende veel aanpassingen ook na intreding van de wet. “Er is eigenlijk zoveel gebeurd dat het teveel is om op te noemen”, vertelt Peter. “Wij hebben allereerst veel tijd besteed aan de nationale uitwerking van afspraken over zeer uiteenlopende onderwerpen. Van regels over de internethandel in diergeneesmiddelen, tot de invoer in de EudraGMDP-database van groothandelaren, fabrikanten, importeurs en distributeurs. Daarnaast moesten we veel procedures aanpassen. Iedereen had zijn eigen rol hierin en we hebben veel overlegd met het Ministerie van LNV. Dit deden we in zogenoemde thema-teams.”

Ook in Europa hebben we niet stil gezeten. “Collega’s hebben zich in werkgroepen van de Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised procedures - Veterinary (CMDv) en Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) ingezet om alle nieuwe wetgeving in nieuwe richtlijnen te gieten.” In 2022 was ook de invoering van de Union Product Database (UPD). Peter: “In de UPD zijn alle diergeneesmiddelen opgenomen die in Europa een handelsvergunning hebben. Op dit moment zijn er ruim 40.000 diergeneesmiddelen ingevoerd in de UPD. Het indienen en verwerken van administratieve wijzigingen verloopt nu volledig via deze UPD. Dit was voor zowel het BD als de handelsvergunninghouders wel even wennen.”

“Om handelsvergunninghouders en andere stakeholders te laten wennen aan alle veranderingen, organiseerden we informatiebijeenkomsten. Online weliswaar, vanwege COVID. Met een gemiddelde opkomst van 150 deelnemers, zien we dat er veel interesse was. De bijeenkomsten worden daarnaast ook continu hoog gewaardeerd”, vertelt Peter. 

“De Verordening hield ons in 2022 net zoals 2021 weer volop bezig” zegt Peter. “Dat het ons als team nog steeds lukt om alle ballen hoog te houden, terwijl alle procedures ook gewoon doorgaan, daar ben ik echt ontzettend trots op.”

Peter Salomons, afdelingshoofd van Bureau Diergeneesmiddelen

Zie ook: