Net als in 2020 drukte het coronavirus nadrukkelijk zijn stempel op 2021. In dit jaarverslag kijken we terug op dat bijzondere, drukke jaar. Een jaar dat tegelijkertijd ook in het teken stond van vooruitkijken: naar onze bijdrage aan een weg uit de pandemie, maar ook naar de toekomst van het CBG als geheel.

De blik vooruit

Het vele werk aan vaccins en medicijnen tegen het coronavirus dat al in 2020 startte, leidde in 2021 tot een aantal mooie mijlpalen. Er zijn inmiddels in Europa vijf goedgekeurde coronavaccins en zes goedgekeurde medicijnen tegen het coronavirus. Vanuit het CBG zijn we nauw en intensief betrokken geweest bij de beoordelingsprocessen en bij wetenschappelijke adviezen.

Ook de media en het brede publiek wisten ons steeds beter te vinden met vragen naar betrouwbare, onafhankelijke informatie over de vaccins en medicijnen. Op verschillende momenten en manieren hebben we die informatie gedeeld. Dat alles, terwijl het ‘reguliere’ werk ook gewoon doorging.

En wat te denken van het Bureau Diergeneesmiddelen. Het gehele jaar is hard gewerkt aan de implementatie van de twee nieuwe Europese verordeningen die begin 2022 in werking zijn getreden. Dankzij goede samenwerking met tal van partijen, zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere interne en externe belanghebbenden is dat traject heel goed verlopen.

Als organisatie kijken we ook vooruit. Met de komst van Paula Loekemeijer als nieuwe secretaris/directeur. Maar ook met het verder uitwerken van de nieuwe divisiestructuur in onze organisatie. Dat traject is in 2020 gestart en werd in 2021 verder uitgewerkt. Die structuur moet leiden tot duidelijkere aansturingslijnen en een robuustere organisatie.

In dit jaarverslag leggen we ook verantwoording af over ons financiële resultaat. De cijfers zijn een reflectie van het werk dat we verzet hebben. Dankzij incidentele bijdragen vanuit het ministerie van VWS hebben we 2021 kunnen afsluiten met een positief resultaat. Meer toelichting op dit resultaat en de achterliggende getallen zijn terug te vinden in de verschillende hoofdstukken van dit verslag en in de jaarrekening.

Al met al was 2021 een turbulent en bijzonder jaar. We hebben veel bewondering voor alle CBG’ers die zich op verschillende terreinen enorm hebben ingezet voor de beoordeling van werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van medicijnen.

Collegevoorzitter Ton de Boer en secretaris/directeur Paula Loekemeijer