De afdeling Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen (BNV) vervult twee taken. Als eerste betreft dit de beoordeling van kruidengeneesmiddelen, homeopathische en antroposofische producten. Het CBG neemt voor deze groepen besluiten over handelsvergunningen. Daarnaast biedt de afdeling, onder de verordening voor nieuwe voedingsmiddelen, beleidsondersteuning aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de toelating van nieuwe voedingsmiddelen. Dit gebeurt sinds 2018 binnen een Europees systeem op basis van beoordelingen door de European Food Safety Authority (EFSA). Het ministerie van VWS beslist voor Nederland over toelating.

Het kruidencomité HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products) van het Europees medicijnagentschap (EMA) beoordeelt de wetenschappelijke data van kruidengeneesmiddelen en stelt Europese kruidenmonografieën op. Vanuit de afdeling BNV wordt Nederland ook vertegenwoordigd in de Europese werkgroep voor homeopathische producten, namelijk de Novel foods-werkgroep in Brussel en de werkgroep voor kruiden bij de Europese Farmacopee in Straatsburg. Sinds 2020 wordt ook het voorzitterschap van de HMPC door Nederland vervuld, voor een periode van drie jaar.

De goedkeuringsprocedure voor botanicals is hetzelfde als voor overige geneesmiddelen voor mensen. Voor nieuwe voedingsmiddelen geldt een andere procedure en andere EU-wetgeving. Meer informatie over deze procedure is te lezen op de CBG-website.

Aantal handelsvergunningen kruidengeneesmiddelen

In 2021 is het aantal vergunningen voor kruidengeneesmiddelen gedaald.

Aantal ingeschreven handelsvergunningen kruidengeneesmiddelen

Aantal ingeschreven handelsvergunningen kruidengeneesmiddelen
obv volledig dossierobv traditioneel gebruik
20175254
20185253
20194955
20204355
20213750
Bron: CBG Brontabel als csv (108 bytes)

Aantal handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen

In 2021 is het aantal geregistreerde homeopathica verder teruggelopen, door intrekkingen op verzoek van bedrijven. De meest toegepaste homeopathische producten blijven nog wel in verschillende toedieningsvormen als geregistreerd homeopathisch middel beschikbaar. Het aantal inschrijvingen is in 2021 vrijwel hetzelfde als een jaar eerder.

Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen

Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen
20172018201920202021
Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen29112132213020342013
Bron: CBG Brontabel als csv (123 bytes)

Aantal afgesloten zaken (inclusief variaties)

In 2021 zijn minder zaken afgesloten dan een jaar eerder. Dit heeft ermee te maken dat in 2020 een groot aantal variaties op homeopathische dossiers werd afgehandeld, waarbij de gegevens op gebied van kwaliteit en veiligheid voor een groot aantal enkelvoudige homeopathica is bijgewerkt.

Afgesloten zaken

Afgesloten zaken
20172018201920202021
Aantal afgesloten zaken348203118395177
Bron: CBG Brontabel als csv (72 bytes)