Dit artikel hoort bij: CBG Jaarverslag 2021

Colofon

CBG Jaarverslag 2021

Publicatiedatum:

  • 9 mei 2021

Redactieteam:

  • Inge Oosschot
  • Erik van Rosmalen
  • Manon van den Heiligenberg

Productie:

  • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Vormgeving/fotografie:

  • Erik van Rosmalen
  • Bart Versteeg

E-mail:

Website:

Copyright:

  • CC0 1.0 Universal

Disclaimer:

Door retrospectieve aanpassingen aan de CBG-database is het mogelijk dat in dit jaarverslag enkele cijfers over voorgaande jaren afwijken van de cijfers zoals ze gepubliceerd zijn in de jaarverslagen van voorgaande jaren.