Het jaar 2020 is een jaar dat niemand snel zal vergeten. Vanaf maart beheerste één onderwerp het dagelijks leven en werk: de coronapandemie had een ongekende impact. En daarmee kreeg het jaar een nieuw perspectief…. Of toch niet?

Nieuw perspectief

Ja, het werd anders. Het virus had én heeft een grote impact op hoe we ons werk doen. Vergaderingen met collega’s, met externe stakeholders en internationale contacten verlopen online. We werken allemaal thuis, op afstand en met alle hindernissen en ongemakken van dien.

Ook de inhoud van ons werk kantelde. Meer dan ooit waren de blikken op het CBG gericht. Onze beoordelaars werkten aan versnelde beoordelingsprocedures voor coronavaccins en ‑geneesmiddelen. We droegen bij aan wetenschappelijk advies voor academische groepen en fabrikanten op het gebied van medicijnen tegen COVID-19. We werkten op grote schaal Europees samen. En in persconferenties en in het Grootste Coronaspreekuur op YouTube deelden we kennis over kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van medicijnen en vaccins.

En toch waren ook veel dingen weer níet anders. Want we moeten niet vergeten dat de ‘business as usual’ gewoon doordraaide. De niet-corona-gerelateerde beoordelingen en procedures stopten allerminst, maar liepen onverminderd door. Verder hadden we de handen vol aan het in kaart brengen van onzuiverheden in medicijnen, waarover veel te doen was en waarvoor we verschillende maatregelen hebben genomen. Europees en nationaal werd op dit gebied intensief samengewerkt, onder meer met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook ontwikkelden we Medicijn en Vaccin in het Kort, begrijpelijke versies van de bijsluiter.

Bij het Bureau Diergeneesmiddelen intensiveerden in 2020 de werkzaamheden voor de implementatie van de nieuwe Europese verordening veterinaire geneesmiddelen, die begin 2022 moet zijn afgerond.

Het financieel resultaat geeft een weerslag van al het verzette werk. We sluiten 2020 af met een bescheiden negatief resultaat (1,2% van de jaaromzet). In dit jaarverslag en in de jaarrekening bieden we inzicht in de onderliggende uitkomsten en zetten we ze in perspectief.

Al met al was het een jaar waarin alles anders was – en toch niet. Een jaar waarover we met trots kijken naar alle CBG’ers, die zich ondanks de bijzondere situatie en het nieuwe perspectief volop hebben ingezet voor de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen in Nederland.

Secretaris/directeur Hugo Hurts en collegevoorzitter Ton de Boer