De afdeling Botanicals en Nieuwe Voedingsmiddelen (BNV). Als eerste betreft dit de beoordeling van kruidengeneesmiddelen, homeopathische en antroposofische producten. Het CBG neemt voor deze groepen besluiten over handelsvergunningen. Als tweede, onder de verordening voor nieuwe voedingsmiddelen, biedt de afdeling beleidsondersteuning aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de toelating van nieuwe voedingsmiddelen. Dit gebeurt sinds 2018 binnen een Europees systeem op basis van beoordelingen door de European Food Safety Authority (EFSA). Het ministerie van VWS beslist op basis hiervan voor Nederland over toelating.

Het kruidencomité HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products) van het Europees medicijnagentschap (EMA) beoordeelt de wetenschappelijke data van kruidengeneesmiddelen en stelt op basis hiervan Europese kruidenmonografieën op. Vanuit de afdeling BNV wordt Nederland ook vertegenwoordigd in de Europese werkgroep voor homeopathische producten, de Novel foods-werkgroep in Brussel (die zich bezig houdt met nieuwe voedingsmiddelen) en de werkgroep voor kruiden bij de Europese Farmacopee in Straatsburg. Sinds 2020 wordt ook het voorzitterschap van de HMPC door Nederland vervuld, voor een periode van drie jaar.

De goedkeuringsprocedure voor botanicals is hetzelfde als voor overige geneesmiddelen voor mensen. Voor nieuwe voedingsmiddelen geldt een andere procedure en andere EU-wetgeving. Meer informatie over deze procedure is te lezen op de CBG-website.

Kruiden en interacties met geneesmiddelen in de voorlichting

In juli 2019 is een voorlichtingscampagne voor het publiek gestart over kruiden en de interactie van kruiden met geneesmiddelen. Hiervoor werd er voor een tiental kruiden informatie op de CBG-website gepubliceerd. Het doel van deze campagne was het informeren van patiënten en zorgverleners over bewustwording van mogelijke risico’s van het combineren van kruiden en medicijnen. Naast toegankelijke informatie op de CBG-website en een animatievideo over de wisselwerking met kruiden, voerde het CBG met behulp van patiëntenorganisaties een sociale-media-campagne.De bedoeling was om deze informatie in 2020 uit te breiden met 10 andere kruiden. Dit wordt in 2021 voortgezet.

Met een voorlichtingscampagne informeerde het CBG patiënten en zorgverleners over bewustwording van mogelijke risico’s van het combineren van kruiden en geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen en homeopathica

Het aantal vergunningen voor kruidengeneesmiddelen blijft over de jaren vrijwel gelijk. Hierbij is over deze tijdsperiode wel een lichte daling voor kruidengeneesmiddelen op basis van een volledig dossier en een lichte stijging voor kruidenmiddelen op basis van traditioneel gebruik te zien.

Aantal ingeschreven handelsvergunningen kruidengeneesmiddelen

Aantal ingeschreven handelsvergunningen kruidengeneesmiddelen
obv volledig dossierobv traditioneel gebruik
20165550
20175254
20185253
20194955
20204355
Bron: CBG Brontabel als csv (108 bytes)

Aantal handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen

In zowel 2016 en 2018 is het aantal geregistreerde homeopathica aanzienlijk teruggelopen, doordat op verzoek van bedrijven veel registraties doorgehaald zijn. De meest toegepaste homeopathische producten blijven nog wel in verschillende toedieningsvormen als geregistreerd homeopathisch middel beschikbaar. Het aantal inschrijvingen is in 2020 vrijwel hetzelfde als een jaar eerder.

Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen

Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen
20162017201820192020
Aantal ingeschreven handelsvergunningen homeopathische geneesmiddelen30732911213221302034
Bron: CBG Brontabel als csv (123 bytes)

Aantal afgesloten zaken

In 2020 werd een groot aantal variaties op homeopathische dossiers afgehandeld, waarbij de gegevens op gebied van kwaliteit en veiligheid voor een groot aantal enkelvoudige homeopathica is bijgewerkt.

Afgesloten zaken

Afgesloten zaken
20162017201820192020
Aantal afgesloten zaken147348203118395
Bron: CBG Brontabel als csv (72 bytes)