Dit artikel hoort bij: CBG Jaarverslag 2020

Colofon

CBG Jaarverslag 2020

Publicatiedatum:

 • 21 april 2021

Redactieteam:

 • Hester Peltenburg
 • Marieke Buiten-Huls
 • Erik van Rosmalen
 • Yoni Hillen
 • Lotte van der Steen

Productie:

 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Vormgeving/fotografie:

 • Erik van Rosmalen
 • Sietske Venema
 • Bart Versteeg

E-mail:

Website:

Copyright:

 • CC0 1.0 Universal

Disclaimer:

Door retrospectieve aanpassingen aan de CBG-database is het mogelijk dat in dit jaarverslag enkele cijfers over voorgaande jaren afwijken van de cijfers zoals ze gepubliceerd zijn in de jaarverslagen van voorgaande jaren.