2019 was een jaar vol uitdagingen, maar ook een jaar om met een goed gevoel op terug te kijken.

Vertrouwen en verbinding

Onze jaardoelstellingen hebben we nagenoeg allemaal gehaald. Daarnaast kregen we met extra werkzaamheden en uitdagingen te maken, waaronder meldingen over geneesmiddelentekorten, de Brexit, verontreinigingen in geneesmiddelen en het project Verantwoord Wisselen.

Voor het Bureau Diergeneesmiddelen was het een bijzonder jaar vanwege de start van de implementatie van de nieuwe Europese verordening veterinaire geneesmiddelen.

Net als in 2018 heeft het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) goed op de uitgaven gelet. We konden 2019 afsluiten met een positief financieel resultaat door hoger uitvallende baten en lagere kosten. In dit jaarverslag en in de jaarrekening bieden we daar inzicht in.

In het overzichtsartikel ‘Het CBG in 2019’ en in het nieuwsoverzicht ‘In vogelvlucht’ geven we verder meer achtergrond bij de gebeurtenissen in 2019, met als rode draad: vertrouwen en verbinding.

Vertrouwen in medicijnen en de verbinding met stakeholders. In Nederland én in Europa!

Secretaris/directeur Hugo Hurts en collegevoorzitter Ton de Boer