Toegankelijkheid

Medicijnautoriteit CBG wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Toegankelijkheidsverklaring

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Medicijnautoriteit CBG verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website CBG Jaarverslag te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Het toegankelijkheidslabel van de website CBG Jaarverslag.

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

  • om de volledige, officiële verklaring in te zien
  • om een toegankelijkheidsprobleem te melden.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Medicijnautoriteit CBG

Toegankelijkheidsverklaringen die onder verantwoordelijkheid vallen van Medicijnautoriteit CBG, kunt u bekijken in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Medicijnautoriteit CBG zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen: 

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. 
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.

Technische afwijkingen toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur, het Platform Rijksoverheid Online. De Dienst Publiek en Communicatie is verantwoordelijk voor de technische toegankelijkheid van websites op het Platform Rijksoverheid Online.

Naar CBG Jaarverslag